Kansen voor de toekomst

Tijdens Rode Neuzen Dag 2016 droomden organisatoren VTM, Qmusic en Belfius luidop om met de ingezamelde 4.103.677 euro ‘Rode Neuzen Dag-huizen’ op te richten: een fysieke plek in elke Vlaamse provincie waar jongeren gemakkelijk binnen en buiten kunnen wandelen voor ontspanning, maar ook voor snelle psychologische hulp. Want maar liefst één op vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. In 2017 werd de droom werkelijkheid. Elke provincie kreeg een OverKop-huis. Dankzij het ingezamelde geld kunnen jongeren voortaan ook terecht op OverKop.be, een online platform waar ze hun hart kunnen luchten.

OverKop-huis en -thuis

Een OverKop-huis is een laagdrempelige plek voor jongeren voor ontspanning of voor een leuke activiteit. Maar tegelijkertijd wordt er ook professionele en psychologische hulp aangeboden, gratis en zonder afspraak. Er is plaats voor hun passie en persoonlijke ontwikkeling en samen kunnen ze er hun emoties vrij uiten en beleven. De vijf huizen zijn opgezet in samenwerking met bestaande organisaties in Vlaanderen.

Ook online overkop

OverKop is ook een digitale plek. Via Overkop.be kunnen jongeren, waar ze zich ook bevinden, hun hart online luchten bij een professioneel opgeleid team van vrijwilligers. Naast een serious game en zelftesten, streeft het online platform naar een snelle en rechtstreekse doorverwijzing naar de juiste hulpverlening. ­OverKop.be wordt verder uitgebouwd met het online forum Awel.

Lokale en internationale steun

De jury besliste ook om 17 lokale initiatieven te ondersteunen die laagdrempelige hulp aanbieden aan jongeren of inzetten op preventie, zoals een interactieve stadsgame, creatieve ateliers of een kortfilm gemaakt door leerlingen.

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic en Belfius en is gebaseerd op de inzamelactie Red Nose Day van Comic Relief. Met bijzondere dank aan alle mensen die een geldinzamelingsactie hebben georganiseerd, rode neuzen hebben verkocht of een gift hebben gedaan.

www.rodeneuzendag.be
www.overkop.be

Kleinschalige kinderprojecten met een grote impact

Voor heel wat kinderen loopt het leven niet zoals gepland. Denk aan kinderen met een ziekte of beperking, of uit kansarme gezinnen. De Nederlandse stichting Witte Bedjes steekt hen een hart onder de riem met tastbare projecten die elders niét op steun kunnen rekenen.

Witte Bedjes werd in 1967 opgericht door Het Parool. Dat betekent dat de stichting in 2017 vijftig jaar bestond. De krant draagt nog altijd de algemene kosten van de organisatie. Zo gaat vrijwel elke verzamelde euro naar het goede doel.

In 2017 heeft Witte Bedjes onder meer een financiële bijdrage geleverd aan de Van Koetsveldschool in Amsterdam Oost. Dat is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een ernstig meervoudige beperking. De leerlingen komen tijdens de buitenpauzes niet uit zichzelf tot spel. Mede dankzij de bijdrage van Witte Bedjes is in mei 2017 Het Koetsveld geopend, een prachtig groen en rijk natuurspeelplein. Een schoolplein dat aan de ene kant plezier, veiligheid en een rustige plek biedt, en aan de andere kant uitdaagt tot bewegen, balanceren, schommelen, klimmen, klauteren, samenspelen en beleving van de natuur.

www.wittebedjes.nl

voor álle kinderen

De naam zegt het helemaal: Kindergeluk wil kinderen blij maken en hen kansen geven op een betere toekomst. De aandacht gaat vooral naar kinderen die het moeilijker hebben in onze maatschappij. Kindergeluk werkt samen met professionele hulpverleners verbonden aan een 40-tal organisaties in Vlaanderen en Brussel, zodat de steun terechtkomt bij wie hem het meest nodig heeft.

De steun van De Persgroep aan Kindergeluk bestaat uit een belangrijke financiële bijdrage, maar vooral ook de logistieke steun is voor de vzw van groot belang. Hierdoor blijven de administratieve kosten tot een minimum beperkt en kon afgelopen jaar meer dan 98% van de uitgaven rechtstreeks aan de geselecteerde initiatieven worden besteed.

Kindergeluk financiert uiteenlopende projecten. Van kamers in jeugdinstellingen en materiaal voor kinderen met een beperking, tot gezinsbegeleiding en steun voor organisaties die ouders met een beperking helpen bij de opvoeding van hun kinderen.

In kansarme gezinnen is vaak geen financiële ruimte voor een vakantiekamp of hobby. Omdat het erg belangrijk is voor hun kinderen om, net als hun klasgenootjes, te kunnen deelnemen aan leuke activiteiten wil Kindergeluk dat voor hen toch mogelijk maken. Ook hiervoor wordt samengewerkt met tal van instellingen en organisaties.

www.kindergeluk.be
© 2017 - 2018 De Persgroep
Made with passion @Comfi
© 2017 - 2018 De Persgroep
Made with passion @Comfi