COLUMN

Kom hier

COLUMN

Kom hier

Of ik voor het jaarverslag mijn liefde voor de regio op papier wil zetten? De regio, de regio, de regio. Als je het vaak zegt, wordt het een beetje een gek woord. Dat geldt overigens ook voor hoppescheuten, maar dat is weer een heel ander verhaal.

De regio, wat is dat eigenlijk? In Nederland wordt het woord vaak misbruikt als aanduiding voor alles wat zich buiten de randstad afspeelt. Maar ja, die randstad, bestaat die eigenlijk wel? Dat wordt in de regio, die dus eigenlijk niet bestaat, gebruikt als aanduiding voor het stedelijk gebied in het westen van het land, van Eindhoven uit gezien, “boven de riolen”. Maar in die randstad, daar voelen ze zich weer geen randstad.

Kijk, nu komen we ergens. De regio bestaat niet. Ik woon niet in de regio Eindhoven. Ik kom van hier.

Hier.

Ik verklaar de liefde aan hier. Aan het naar varkensmest ruikende buitengebied. Aan het zalvende, soms zingende, soms knauwende dialect. Aan de ingeboren afkeer van autoriteit. Aan de ingeboren neiging tot samenwerking. Aan de katholieke inborst, zelfs nu de kerken leeg blijven: we biechten het wel weg. Aan die foeilelijke stad, die vooral begrepen wordt door mensen van hier, of nieuwelingen die hier hun thuis vinden. Aan bedrijven die hypermoderne telefoons laten werken, en OV-chipcards, ook boven de rivieren en in Taipei. Aan het worstenbroodje. Aan de mensen van hier, die echt anders zijn dan die van daar. Aan de cafés, de pleintjes, de boerderijen, de landschappen. Aan het wonder van Eindhoven.

Aan hier.

De liefde voor “hier” is moeilijk uit te leggen, behalve dan als je van “hier” bent. Dat geldt overigens ook voor “daar”, maar die hebben dan weer hun eigen “hier”.

John van den Oetelaar (52) is hoofdredacteur ED.nl/Eindhovens Dagblad sinds 2010.
© 2017 - 2018 De Persgroep
Made with passion @Comfi
© 2017 - 2018 De Persgroep
Made with passion @Comfi