COLUMN

Media toen en nu

COLUMN

Media toen en nu

Het is net zo interessant om te zien wat er wel als wat er niet is veranderd in de media de afgelopen vijftig jaar dat ik actief betrokken was bij zowel de gedrukte als de audiovisuele pers. Onlangs bladerde ik door een map met de grote reportages die ik schreef voor het Nederlandse dagblad De Tijd in de jaren zestig van de vorige eeuw. Het zijn verhalen over burgeroorlogen of hongersnoden die na al die jaren zo weer in de krant zouden kunnen worden afgedrukt. Al hadden we van spindoctors niet gehoord, werd een minister met excellentie aangesproken en was het ondenkbaar dat een geïnterviewde een verhaal van tevoren mocht lezen, nog steeds vinden we grote reportages en vraaggesprekken in onze kranten en besteden we veel aandacht aan sport. Nog steeds proberen journalisten zaken te openbaren die het daglicht niet kunnen verdragen.

De grootste verandering zit niet in de inhoud maar in de wijze waarop de inhoud nu tot de redactie en de lezer komt. De goede verslaggever was degene die in het pre-satelliet-tijdperk het verhaal van de plaats des onheils op tijd op de redactie wist te krijgen. Een telefooncel waar ook ter wereld was de life line naar de krant, wel in de hoop dat er geen leerling zou opnemen die de haak erop gooide voor een kilo muntjes het noodzakelijke bedrag voor een verbinding had bereikt. Nu gaat dat via snelle mobiele verbindingen waardoor het nieuws ook door de krantenuitgeverijen instant kan worden doorgesluisd naar de consument, soms met bewegend beeld. Voor de ontvanger van het nieuws en achtergronden van het nieuws is er enorm veel verbeterd. De digitale krant is nu op elk moment verkrijgbaar, nieuws wordt meteen doorgegeven en de papieren en digitale kranten worden steeds waardevoller als duider van het nieuws, dat niet langer aan een deadline vastzit.

Fons van Westerloo (72) is sinds 2013 lid van de raad van commissarissen van De Persgroep Nederland. In 2011 werd Van Westerloo benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij “een stempel heeft gedrukt op het Nederlandse medialandschap”.
© 2017 - 2018 De Persgroep
Made with passion @Comfi
© 2017 - 2018 De Persgroep
Made with passion @Comfi