Het jaar van de voorbereiding

“In 2017 hebben we een nieuwe grote groeispurt ingezet”

Voor De Persgroep werd 2017 een jaar met twee gezichten. Het startte traag, maar in de tweede helft deed de omzet het dan weer beter dan verwacht. CFO Piet Vroman is bij het afsluiten van het boekjaar dan ook tevreden met de behaalde resultaten.

“De correlatie tussen economische groei en advertentie- en lezersinkomsten is door de structurele digitale ontwikkelingen veel minder zichtbaar geworden. Maar ze is er nog steeds.”

“We hebben 2017 kerngezond afgesloten. Onze EBITDA daalde weliswaar met een viertal procent tot 216 miljoen euro, maar dat is veel beter dan we een jaar geleden verwachtten. De mediasector blijft nu eenmaal in volle beweging en bovendien was 2016 als referentie voor ons een record. De omzet is quasi stabiel gebleven op 1,45 miljard euro. Het jaar kwam namelijk traag op gang, maar in de tweede helft overstegen de resultaten telkens de voorspellingen. De aantrekkende Europese economie was hier zeker niet vreemd aan. De correlatie tussen economische groei en advertentie- en lezersinkomsten is door de structurele digitale ontwikkelingen veel minder zichtbaar geworden. Maar ze is er nog steeds. Ook met het netto courant resultaat van 109 miljoen euro zijn we niet ontevreden. En  met 21 miljoen euro sluiten we de balans af met nagenoeg geen netto financiële schuld.”

Hogere tax-last

Piet Vroman verklaart een aantal zaken die 2017 hebben beïnvloed: “Door het Zomerakkoord van de Belgische regering was er afgelopen jaar eenmalig een hogere tax-last. De belastingverliezen uit het verleden stonden op de balans gewaardeerd aan een tarief van 34%. Dat tarief zakt nu gradueel naar 25%, waardoor de ‘waarde’ van de verliezen boekhoudkundig vermindert. Het is een beetje bizar dat men verlies maakt wanneer de belastingsdruk daalt, maar zo werkt deze techniek nu eenmaal.”

“Wat de funds flow betreft, hebben we tegenover de gerealiseerde 216 miljoen euro een vrij lage conversie naar operationele vrije kasstroom gehad. Deels is dit ten gevolge van een overloop van werkkapitaalelementen van het vorige boekjaar, maar het grootste effect komt ook hier uit een snellere uitstroom van te betalen belastingen.”

Mooie groei in Nederland

Als we kijken naar de individuele landen, dan is Vroman opnieuw bijzonder tevreden over de ontwikkelingen in Nederland. “Hoewel onze portefeuille daar vooral op publishing is gericht en nog heel veel papier bevat, is de daling van onze EBITDA daar het kleinst: min drie procent. In België is dat min zeven procent. De Nederlandse economie draait dan ook fantastisch, en dat voelen we. Dankzij een goede focus en een geweldig team won De Persgroep er nog marktaandeel in printmedia. Ook op de digitale advertentiemarkt doen we een mooie inhaalbeweging. Onze digitale display-inkomsten stijgen er met vijftig procent, ook in centen is dat intussen een belangrijke omzettoevoeging. En hoewel het marktaandeel van Qmusic in Nederland afgelopen jaar onder druk stond, heeft ook onze radiotak er een financieel topjaar gekend.”

Magazines doen het onverwacht goed

De moeilijkere eerste helft van 2017 was vooral merkbaar in België. “Niet alleen had de televisiemarkt het moeilijk, ook de printadvertentiemarkt kreeg afgelopen jaar een stevige klap. Toch blijven we er volop investeren in nieuwe modellen voor de toekomst. Ook in België deden onze radiozenders het uitstekend en online blijven we zwaar inzetten op HLN.be, veruit de grootste nieuwssite van het land. Bovendien zijn we bijzonder tevreden over de ontwikkeling van ons magazineportfolio, waarbij de positieve dynamiek die onze nieuwe showbiz-aanpak heeft gebracht opvalt. De magazinebusiness is veel te vroeg dood verklaard. Het blijft een belangrijke financiële pijler in onze groep – we zijn blij dat we ze hebben.”

Transitiejaar in Denemarken

In Denemarken steeg de EBITDA met zes procent. “Toch kenden we er een transitiejaar: midden 2017 vertrok de CEO, terwijl de nieuwe  – Anders Krab-Johansen – pas in december mocht beginnen. Frits Campagne vervulde de rol van interim-CEO. In Denemarken stellen we een versnelling van de digitale groei vast, maar tegelijkertijd ook een versnelling van de daling in printmedia. De Scandinavische landen lopen duidelijk voorop in de digitale revolutie. Maar dat biedt ons uiteraard de mogelijkheid om te leren uit die ervaringen.”

“Het samenvoegen van Medialaan en De Persgroep Publishing, die elk op hun terrein succesvol zijn, brengt ons op onbetreden paden.”

Nieuw verhaal

Een gezonde, vrij stabiele P&L en een quasi schuldenvrije balans laten De Persgroep toe een  nieuwe grote sprong te maken in 2018. “Met de volledige acquisitie van Medialaan stijgt het aandeel van de audiovisuele activiteiten van de groep van 18% naar 30%. Dat is een mooie diversificatie van de omzet en winststromen. Maar tegelijkertijd staan we voor de grootste uitdaging ooit. Het samenvoegen van Medialaan en De Persgroep Publishing, twee bedrijven die elk op hun terrein succesvol zijn, brengt ons op onbetreden paden. Als we dit goed doen – beide mediabedrijven samenbrengen en aansturen vanuit één visie – dan staan we weer een grote stap verder in de uitbouw van onze groep.

Ambitieuze verwachtingen

De transactie is gefinaliseerd in januari 2018, waardoor Medialaan meteen ook het volledige boekjaar mee geconsolideerd zal worden. De Persgroep stond zijn vijftig procent aandelen in Mediafin af aan Roularta en betaalde daar bovenop 220 miljoen euro. In ruil ontving het de overige vijftig procent van Medialaan. “De financiering hebben we geregeld met onze vijf huisbanken. We zijn onze financiële partners trouwens zeer dankbaar voor hun steun. Met deze steun konden we onze derde grote groeispurt van deze eeuw realiseren: in 2009 kochten we PCM en verdubbelde onze omzet naar 900 miljoen euro, en groeide de EBITDA van 75 naar 140 miljoen euro; in 2015 namen we Mecom-Wegener over en steeg de omzet naar 1,4 miljard euro – en de EBITDA van 140 naar meer dan 200 miljoen euro; nu mikken we op een omzetstijging van tien procent tot 1,6 miljard euro. Ook de EBITDA moet snel met tien procent kunnen groeien. Wel zullen we enige schuld optekenen, zo’n 200 miljoen euro. 2017 was het jaar van de voorbereiding, in 2018 wordt het nieuwe verhaal geïmplementeerd. En vanaf 2019 hopen we daar helemaal de vruchten van te kunnen oogsten.”

© 2017 - 2018 De Persgroep
Made with passion @Comfi
© 2017 - 2018 De Persgroep
Made with passion @Comfi