Voorwoord van de Raad van Bestuur

De Medialaan-acquisitie zal toelaten om in België één nieuw mediabedrijf uit te bouwen, waar de publishing- en de audiovisuele activiteiten geïntegreerd worden met het oog op de digitale transformatie van De Persgroep.

De Medialaan-acquisitie zal toelaten om in België één nieuw mediabedrijf uit te bouwen, waar de publishing- en de audiovisuele activiteiten geïntegreerd worden met het oog op de digitale transformatie van De Persgroep.

Voorwoord van de Raad van Bestuur

Namens de Raad van Bestuur van De Persgroep heb ik het genoegen u de geconsolideerde jaarrekeningen over het boekjaar 2017 voor te stellen.

Bij ontstentenis van significante acquisities in de loop van het boekjaar zijn de resultaten in lijn met het recordjaar 2016: zo bleven bedrijfsopbrengsten stabiel op 1.447 miljoen euro (-0,6%), en bleef ook de financiële performantie van de groep op een hoog niveau, met een exploitatiecashflow van 216 miljoen euro (-4%), een bedrijfswinst van 157 miljoen euro (-4%) en een courant netto resultaat van 109 miljoen euro (-6%).

De markantste gebeurtenis van het afgelopen jaar is zonder twijfel het akkoord dat in het najaar bereikt werd met Roularta Media Groep. Na twintig jaar succesvolle partners te zijn geweest, koopt De Persgroep de vijftig procent deelneming van Roularta in Medialaan op, en verkoopt het aan Roularta haar vijftig procent deelneming in Mediafin. Deze dubbele transactie vertaalt zich evenwel nog niet in de jaarrekening 2017. Gelet op de mededingingsrechtelijke goedkeuringsprocedures werd de Medialaan-transactie eind januari 2018 voltrokken, deze van Mediafin pas medio maart.

De verwerving van de honderd procent van Medialaan zal de rekeningen van De Persgroep gevoelig beïnvloeden. Daar waar de voorbije twee boekjaren de netto financiële schuld beperkt bleef tot 21 miljoen euro, zal deze nu met een goede 200 miljoen euro toenemen, wat een schuldratio ten aanzien van de exploitatiecashflow van iets meer dan 1.0 inhoudt.

Maar bovenal zal deze acquisitie toelaten om in België één nieuw mediabedrijf uit te bouwen, waar de publishing– en de audiovisuele activiteiten geïntegreerd worden met het oog op de digitale transformatie van De Persgroep.

De Raad vertrouwt erop dat ook deze integratie een succes zal worden, dankzij de gedreven inzet van de medewerkers van onze groep. Namens de Raad wens ik de bijna 5.000 medewerkers in België, Nederland en Denemarken te danken voor de passie waarmee zij De Persgroep elke dag weer gestalte geven.

Ludwig Criel
Voorzitter van de Raad van Bestuur

© 2017 - 2018 De Persgroep
Made with passion @Comfi
© 2017 - 2018 De Persgroep
Made with passion @Comfi